logo

Ordensregler i Auning Fitness

Som medlem skal du til enhver tid overholde Aunings Fitness’ ordensregler, som sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.

Hygiejne

Adgang til centeret

Skabe og medbragte genstande

Udstyr og maskiner

Privat virksomhed

Doping og rusmidler

Overtrædelse af ordensreglerne eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan medføre advarsel, bortvisning, udelukkelse eller ophævelse af dit medlemskab.